Author Archives: Inger Paulsen

Lansering av informasjonsvideo om COVID-19

Norsk Folkehjelp Bergen, Papillon Bergen og Vestland Innvandrerråd har denne våren samarbeidet om utviklingen av en informasjonsvideo på 27 ulike språk om det å leve trygt, både fysisk og psykisk, med COVID-19 i samfunnet vårt. Smau media har stått for produksjonen og Kolbrun Retorikk for illustrasjonene.

Vi har samarbeidet med Helse Bergen for å sikre det helsefaglige innholdet, og vi har fått hjelp av en fantastisk gruppe med frivillige personer med flerkulturell bakgrunn fra våre nettverk til å delta i videoene.

Vi er utrolig stolte over å nå kunne få vise frem det enorme språklige og kulturelle mangfoldet som finnes her i Bergen.

Vi håper at videoene kan være et bidrag til at flere kan lære mer om viruset og hvordan vi sammen kan hindre at koronasmitten sprer seg. Vi håper også at informasjonen kan hjelpe flere til å leve sunt, ta vare på seg selv og hverandre, og ikke minst føle seg trygge når man går utenfor hjemmene sine.

Hjelp oss gjerne å spre videoene slik at flest mulig får sett de.

Prosjektet er gjennomført med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi.

De 11 første videoene kan nå sees, og deles, på vår facebookside: https://www.facebook.com/vestlandinnvandrerrad/

Resten av videoene publiseres i løpet av de neste dagene.

Ferie for alle: et gratis ferietilbud til barnefamilier med vedvarende lavinntekt

Ferie for alle: Et ferietilbud fra Hordaland Røde Kors.

“Å ha råd til å reise på ferie er ikke noe alle kan, men vi har en tendens til å prate om ferieturer som om det er noe alle har råd til. Vi vil gi alle barn sjansen til å fortelle klassekameratene sine om noe gøy de har opplevd i skoleferien når skolen begynner igjen. Ferie for alle er derfor et tilbud om gratis ferie til:

Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.
Familier som lever med vedvarende lavinntekt.
Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.”

Man kan ikke søke Ferie for alle som privatperson, men man må først henvende seg til sitt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. De vil sende inn selve søknaden på vegne av familien. Vi i Vestland Innvandrerråd kan gjerne hjelpe familier som ønsker å søke på dette tilbudet med å kontakte det rette hjelpeapparatet å søke gjennom hvis det er behov for det.

Ta kontakt så hjelper vi i søknadsprosessen.

Del gjerne slik at familier i målgruppen får vite om dette fine tilbudet 

Innlegg fra styremedlemmer i Vestland Innvandrerråd i BT, 14. 05 2020

“Vi vil og får bidra i 17.mai-komiteen”.

Et av våre mål for 2020 har vært å være mer aktive i debatter og i mediebildet. Vi ønsker å vise frem at vi som organisasjon er tilstede, at vi følger med og at vi er “på”. 

I forbindelse med et par innlegg i BT vedrørende 17.mai-komiteen, valgte vi å sende våre synspunkter på denne saken, samt vise frem at vi mener at Bergen langt på vei er en inkluderende og mangfoldig by der flere og flere offentlige og kommunale utvalg ser verdien av å ha oss som organisasjon representert. 

Utdrag fra innlegget: 

“To av hovedmålsettingene til Vestland Innvandrerråd er nemlig å sikre like rettigheter og muligheter for alle i Vestland, uavhengig av kulturell bakgrunn, samt å legge til rette for økt samfunnsdeltakelse. For oss er det da naturlig å forsøke å være representert i aktuelle og relevante utvalg og komiteer i byen og fylket vårt, og ikke minst at vi er representert på grunn av vår unike kompetanse, erfaring og kunnskap, og ikke som det som vi så fint kan kalle «kakepynt» eller «mangfoldsalibi».

Les hele innlegget her: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/XgV7Br/vi-vil-og-faar-bidra-i-17-mai-komiteen

Informasjon fra Helse Bergen

(English link below) 

På grunn av koronavirus-pandemien har det vært mange planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler som er blitt avlyst eller utsett i Helse Bergen i mars. Helse Bergen trapper nå opp igjen den planlagte aktiviteten ved sykehuset. Flere får komme på kontroller og til behandling. Vi har innført strenge rutiner for å hindre at pasienter og pårørende blir smittet eller kan smitte andre.

Vi opplever under pandemien at spesielt pasienter med minoritetsbakgrunn unnlater å møte til timen sin. Dette skaper utfordringer for sykehuset og i noen tilfeller for pasienten.

For å gjøre pasientene trygge til å møte til sin time og sikre at de forstår rutinene har vi laget informasjon på norsk og engelsk på www.helse-bergen.no.

· Informasjon om timeavtale og besøk i Helse Bergen på norsk; https://helse-bergen.no/…/informasjon-om-timeavtale-og-beso…

· Information in English concerning appointments and visits to the hospital; https://helse-bergen.no/en/coronavirus

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020

Regjeringen ønsker å nå ut med mer informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen og har foreslått et ekstraordinært tilskudd på 10 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene. Informasjonstiltakene kan omhandle helsemessige konsekvenser og smittespredning, men også andre informasjonsbehov som veiledning og informasjon om stengte barnehager og skoler, plikter og rettigheter ved permitteringer og ledighet samt bruk av offentlige møteplasser.

For mer informasjon om tilskudd , krav og søknad finner du her: https://www.imdi.no/…/ekstraordinart-tilskudd-til-informas…/

Søknadsfrist: 28. april 2020

Multilingual video campaign about the Corona virus

Click on the link below for a multilingual video campaign about the corona virus.

It is necessary that as many people as possible get information about the corona virus. Here are videos in 20 different languages about the importance of the measures against corona virus.

The languages are:

Amharic, Arabic (Iraq), Arabic (Syria), English, French, Italian, Kinyarwanda, Krio, Kurdish, Luganda, Norwegian, Oromo, Persian, Polish, Somali, Swahili, Tamil, Tigrinya, Turkish and Urdu.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/languages/multilingual-video-campaign-about-the-corona-virus?fbclid=IwAR00ArbAXIB4O9Z3-1m7GpRfSR105g0XP-qpLSDX56RAlOKW6p27SG-x-6w

Please help us share!

 

 

Informasjon om koronaviruset / Information about the coronavirus

Viktig informasjon og råd om koronavirus på www.helsenorge.no – på norsk og engelsk.

Folkehelseinstituttets generelle informasjon og video om koronavirus på 24 språk: https://www.fhi.no/…/generell-informasjon-koronavirus-pa-f…/

Folkehelseinstituttets informasjon og video om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon på 24 språk: https://www.fhi.no/…/informasjon-om-hjemmekarantene-og-iso…/

Informasjon fra administrasjonen

På grunn av smittevernhensyn og anbefalinger fra regjeringen holder kontoret vårt midlertidig stengt fra og med fredag 13. mars 2020. 

Vi kommer tilbake til mer info når vi vet mer om når kontoret kan holde åpent igjen.

I mellomtiden vil vi besvare e-poster, telefon og henvendelser i sosiale medier.

Du kan nå oss på:

E-post: innvandrerradet@gmail.com

Tlf: 46 93 18 10

Facebook: https://www.facebook.com/vestlandinnvandrerrad/

Ta vare på hverandre, vis hensyn og bruk sunn fornuft.

Vår nye logo

Vi er utrolig stolte av å vise frem vår nye logo!  🎉

Fra og med 2020 dekker vi hele Vestland fylke, og det er noe som logoen vår også illustrerer nå. Vi gleder oss til et spennende og travelt år der vi skal bli kjent med hele det nye fylket vårt, og med mange av dere som bor her.

Ta gjerne kontakt for mer info om oss, eller for å starte opp et samarbeid.