VELKOMMEN TIL OSS

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Hordaland. Vi jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Vår hovedmålsetting er å legge til rette for like rettigheter, plikter og muligheter for alle innbyggere i Hordaland uansett bakgrunn. Vi ble stiftet i mai 1988

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *