VELKOMMEN TIL OSS I DFIRH

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Hordaland. Vi jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Vår hovedmålsetting er å legge til rette for like rettigheter, plikter og muligheter for alle innbyggere i Hordaland uansett bakgrunn. Vi ble stiftet i mai 1988.


NYHETER

Internasjonalt julemarked søndag 1. desember 2019

Tradisjon tro arrangerer Bergen Internasjonale Kultursenter også i år internasjonalt julemarked. Dato: søndag 1. desember 2019 Kl. 12.00 – 16-00 Sted: Kong Oscarsgate 15 (2. etasje) Her blir det mye…

Vi trenger flere frivillige leksehjelpere!

Som et tiltak for å hindre frafall fra den videregående skolen tilbyr Det Felles innvandrerråd i Hordaland leksehjelp til skoleelever på 5. – 10. trinn i Bergensområdet.  Leksehjelpen er hver…

GRATIS LEKSEHJELP FOR 5. – 10. TRINN

Vi i Det Felles Innvandrerråd i Hordaland tilbyr gratis leksehjelp på Nygård skole i hele høstsemesteret 2019. Sted: Nygård skole i Lars Hilles gate 16 A (ved Fretex).  Tidspunkt for leksehjelpen…

VELKOMMEN TIL OSS

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Hordaland. Vi jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og medvirkning. Vår hovedmålsetting er…

INFORMASJON OM NAV PENSJONS BLOGG OM PENSJON

NAV Pensjon informerer om pensjon på mange ulike måter, blant annet via vår nettside NAV.no og gjennom telefontjenesten på telefon 55 55 33 34. Vi vil nå fremheve vår nyeste informasjonskanal: NAV Pensjons blogg om pensjon. På denne bloggen vil du hver uke finne artikler om pensjon. Nettadressen er deterdinpensjon.no Artiklene på bloggen tar for seg tema som gjelder ulike aldersgrupper og ulike livssituasjoner. Det er derfor ikke bare de som snart skal gå av med pensjon som vil ha interesse av bloggen.

Link: www.deterdinpensjon.no