LITT OPPLYSNINGER OM SØKNADSPROSESSEN

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) har ett styremøte pr. måned.

Innleverte søknader om medlemskap behandles i det førstkommende styremøtet i DFIRH. Etter at søknaden er behandlet i styremøtet vil organisasjonen få en e-post med en invitasjon til å presentere seg selv på det neste styremøtet i DFIRH, samt en faktura for innbetaling av årskontingenten. Det at nye organisasjoner presenterer seg selv for styret er et krav for å få fulle rettigheter som medlemmer, (i tillegg til at kontingenten betales hvert år), så det er viktig at en eller flere representanter fra den nye organisasjonen stiller opp på dette presentasjonsmøtet. Hvis ingen fra organisasjonen har mulighet til å stille, vil representanter fra organisasjonen få muligheten til å stille på det neste styremøtet i DFIRH. Tanken bak dette kravet om presentasjon er for å sikre at det åpnes opp for dialog, at vi får mulighetene til å få vite mer om organisasjonenes ambisjoner og interesser, og at vi får muligheten til å hilse på hverandre.

Etter at organisasjonen har presentert seg for styret, og har betalt medlemskontingenten på kr. 300, vil organisasjonen bli regnet som et offisielt medlem.

 

 

Som medlemsorganisasjon i DFIRH vil dere:

 

  • Stå på vår mailing-liste slik at dere mottar nyttig og viktig informasjon pr. e-post

  • Kunne foreslå saker som dere vil at styret skal ta opp
  • Ha rett på hjelp fra DFIRH sitt sekretariat

  • Ha rett på å låne vårt møterom i 5 etasje helt gratis ved forespørsel (etter ett førstemann til mølla-prinsipp)

  • Ha tale- og stemmerett ved våre rådsmøter og årsmøter nå kontingenten for forrige år er betalt

 

 

Søknadsskjema for medlemskap i Dfirh

 

 


Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 46 93 18 10

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo