Handlingsplan for DFIRH – 2018

1. Eldre 

  • Videreføring av ”Eldrekaféen” (i samarbeid med Bergen Internasjonale Kultursenter).

 

2. Rom for møter 

  • Videreføring av prosjektet ”Rom for møter” som inkluderer tiltak som Språkkafe og norsktrening, Kystkultur, Digitale verksteder, Rom for fortellinger og Håndverkstradisjoner (i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek og Hordaland fylkesbibliotek). 

 

3. Leksehjelp

  •  Videreføring av gratis leksehjelp på Nygård skole hver lørdag. Jobbe med rekruttering av elever i målgruppen.     

 

4. Medlemsdialog

  •  Jobbe for å ha tettere dialog og samarbeid med våre medlemsorganisasjoner. 

 

5. Empowerment 2018

  • Jobbe med tiltak for å forebygge negativ sosial kontroll og tvangsekteskap gjennom prosjektet  “Empowerment og skrivekurs for jenter”.


Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 46 93 18 10

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo