Handlingsplan for DFIRH – 2017

1. Demokrati og deltakelse

  • ”Min stemme - kurs i demokrati og deltakelse” (i samarbeid med Sund mottak) 
  • ”Alle stemmer” – Tiltak og arrangementer for å øke antall personer med innvandrerbakgrunn som bruker stemmeretten (i samarbeid med Innvandrernes Landsorganisasjon - INLO) 
  • Leksehjelp på Nygård skole for 5. – 10. klasse. 

 

2. Eldre 

  • Oppstart av ”Eldrekaféen” (i samarbeid med Bergen Internasjonale Kultursenter – BIKS).

 

3. Dialog, og tiltak til kunnskapsutvikling og debatt om tros-og livssynpolitiske spørsmål 

  • Åpne møter/heldagsseminar med fokus på dialog, respekt  og forståelse av ulike tros- og livssynpolitiske spørsmål. 

 

4. Rom for møter 

  • Prosjektet ”Rom for møter” som inkluderer tiltak som Språkkafe og norsktrening, Kystkultur, Digitale verksteder, Rom for fortellinger og Håndverkstradisjoner (i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek og Hordaland fylkesbibliotek). 

Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 55 31 18 95

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo