OPPSTARTSAMLING FOR NY PLAN FOR INKLUDERING OG MANGFOLD - BERGEN

Tid: 27. apr 2017 - 16:30 - 20:00
Sted: Salem møtelokaler, Sigurds gate 6, 5015 Bergen

Det bor i dag nesten 50 000 bergensere med innvandrerbakgrunn i byen og Bergen kommune skal nå i gang med en ny plan om hvordan vi kan utnytte dette mangfoldet til å skape positiv vekst for byen. Kommunen er derfor interessert i synspunktene til organisasjoner og bergensere, med og uten innvandrerbakgrunn, om hva en ny plan for inkludering og mangfold skal inneholde. Det vil bli en innledning fra byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn og en orientering om planen. Mesteparten av tiden vil imidlertid bli brukt i gruppearbeid der dere får muligheter til å være med på å komme med innspill til Bergen kommune sin inkluderingspolitikk for de nærmeste årene.

 

Overskriftene for gruppene i samlingen vil være:

· Mangfoldets muligheter – deltakelse i politikk og samfunnslivet
· Bosetting og inkludering av flyktninger
· Samarbeid med sivilsamfunn/idrett/religiøse organisasjoner
· Utdanning
· Arbeid
· Bolig
· Likeverdige offentlige tjenester

 

Det blir servert tapas/minglemiddag fra 16.30. Deretter blir det innledning ved byråd Erlend Horn, korte innlegg og gruppearbeid. Vi holder på frem til kl 20.00. Håper du har anledning til å stille.

Påmelding ved e-post til Sølve Sætre: solve.saetre@bergen.kommune.no

innen 20.04 2017.

Alle er velkommen til å delta.

Se eventen på Facebook: https://www.facebook.com/events/396531860729340/


OPPSTARTSAMLING FOR NY PLAN FOR INKLUDERING OG MANGFOLD - BERGEN


Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 46 93 18 10

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo