KAMPEN MOT SKAMMEN

Tid: 23. nov 2016 - 18:30 - 21:00
Sted: Åpent møte på Litteraturhuset i Bergen, Skostredet 5, møterom "Alver"

Arrangementet er gratis

Om møtet:
Flere unge kvinner har i det siste markert seg som «de skamløse». De ønsker å ta et oppgjør med den sosiale kontrollen i deres eget miljø, og å bryte med det de kaller en skamkultur som hersker i mange minoritetsmiljøer. Men kampen mot skammen, og det å bli påført skam, er langt ifra ny her i Norge. Vi inviterer deg derfor til å bli med på en historisk reise i kampen mot skammen fra etterkrigsstiden og frem til i dag.

Innledere:
Nuray Gullestad fra Intergerings og mangfoldsdirektoratet - IMDi
Tone Hellesund, professor i Kulturvitenskap ved Universitet i Bergen
Linn Wirdad Firdaous Nikkerud, student og samfunnsdebattant

Etter innleggene blir det en felles samtale på scenen.

Møteleder: Kari Bernadini, leder av Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter - KIS

 

Link til Litteraturhuset


KAMPEN MOT SKAMMEN


Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 46 93 18 10

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo