BUSINESS FACTORY

Tid: 29. aug 2016 - 09:00 - 15:00, 16. sep 2016 - 09:00 - 15:00

Bli en vellykket gründer i Norge
 
For første gang i Bergensregionen har vi spesialdesignet et kurs for deg med internasjonal bakgrunn.
 
Kurset skal gjøre deg bedre i stand til å få suksess med din oppstartsbedrift. Du lærer om moms, økonomi, pengestrøm, markedsføring, hvordan finne kundene, forretningsplan, kulturforståelse og hvordan gjøre business i Norge.
 
Engelsk og norsk
Vi kjører denne kursrekken på norsk og engelsk. Du velger det språket som passer deg best. Vi har plass til 20 deltakere på hvert språk. Deltakerne vil og få tilbud om å få en mentor.  
 
Vi er på jakt etter deg!

  • Du har en klar forretningsidé
  • Du ønsker å etablere/har nylig etablert din egen bedrift, og vil lære mer om hvordan få suksess, hvordan finne kundene dine, kulturforståelse, markedsføring, økonomi, moms osv.
  • Du trenger inspirasjon og ønsker å knytte nettverk til andre oppstartsbedrifter

Program og søknadsskjema
 
 

ENGLISH

 

Be a successful entrepreneur
 
For the first time in the Bergen Region history we present Business Factory, new courses for our citizens with international background. We enable you to be an even better Norwegian entrepreneur. Join us!
 
Learn all there is to know about Norwegian VAT, marketing, finances, cash flow, finding your customers, developing your business plan, cultural understanding and how to do business in Norway.
 
English and Norwegian
We run the courses both in English and Norwegian, depending on which language that suits you the best. We have room for 20 people in each language. We also offer mentoring to the candidates.
 
We are looking for you!

  • You have a business idea
  •  You want to establish/have recently started your own business, and want to learn more about how to find more or new customers, marketing, economics, VAT, cultural understanding.
  •  You need inspiration and network with other startups.

Program and application


BUSINESS FACTORY


Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 46 93 18 10

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo