BERGEN INTERNASJONALE FOTBALLTURNERING 2017

Tid: 25. jun 2017 - 10:00 - 10:00, 08. jul 2017 - 10:00 - 10:00
Sted: Kampene spilles på Nymark og Møhlenpris

Vi ønsker å invitere alle fotballag i Hordaland til årets Internasjonale fotballturnering som skal avholdes i Bergen i perioden 25. juni - 08. juli 2017.

Frist for å registrere seg som deltakende lag i turneringen er satt til:

09. juni 2017 kl. 1400.

 

Påmeldingen sendes til: innvandrerradet@gmail.com

 

Deltakelse i turneringen koster 1500 kr. pr. lag, og denne deltakeravgiften skal betales til kontonummer: 3624 52 51828 samtidig som man sender påmeldingen på mail. Kontant betaling aksepteres ikke. 


 

Hvert lag må også sende en liste med navnene på alle spillerne som skal delta i turneringen. Dette gjøres for å unngå dobbel registrering, og at spillere spiller for to lag samtidig.

 

Kampene spilles på Nymark og Møhlenpris.


BERGEN INTERNASJONALE FOTBALLTURNERING 2017


Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 46 93 18 10

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo