ÅPENT MØTE OM "INNVANDRERE, DEMOKRATI OG VALG"

Tid: 20. mar 2017 - 18:00 - 21:00
Sted: Litteraturhuset i Bergen

Hvordan er egentlig innvandrere og asylsøkere sine møter med det norske demokratiet? Hva kan medvirke til at noen innvandrere engasjerer seg politisk? Hvem velger å bruke stemmeretten sin, og hvorfor? Hva kan virke som hindre for at flere innvandrere skal delta i norsk lokalpolitikk?

Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) ønsker å sette fokus på ulike innvandrere sitt møte med et norske demokratiet sett ut fra fra den politiske bakgrunnen og styresystemet de kommer fra. Vi inviterer derfor til et åpent møte på Litteraturhuset i Bergen mandag 20. mars 2017. Med oss denne kvelden har vi tre innledere som på hver sin måte skal forsøke å svare på spørsmålene vi har stilt oss ovenfor.

Program:
Kl. 18.00: Symphorien Pompe, politiker (SV)
Kl. 18.45: Olav Elgvin, stipendiat fra institutt for Sammenliknende Politikk ved Universitet i Bergen
Kl. 19.30: Lubna Fjell, politiker (AP)
Kl. 20.15: Diskusjon og spørsmål fra salen

Møteleder: Kari Bernandini (leder i Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter)

Møtet er gratis, og åpent for alle.

Link til arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/393783804318956/


ÅPENT MØTE OM "INNVANDRERE, DEMOKRATI OG VALG"


Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 46 93 18 10

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo