VELKOMMEN TIL OSS I DFIRH


GRATIS LEKSEHJELP

Vi i Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) tilbyr gratis leksehjelp på Nygård skole i skoleåret 2017/18. 

Tidspunkt for leksehjelpen vil være hver lørdag: 

Fra kl. 10.00- 11.00: 5 – 7. klasse. Fra kl. 11.30 – 13.30: 8. – 10.klasse. 

Oppstartdato: lørdag 7. oktober 2017. 

Adresse: Nina Griegs gate 2 (Den opprinnelige Nygård skole v/ Griegakademiet). 

For påmelding: send oss en mail med navn og alder på den som vil delta på leksehjepen til: innvandrerradet@gmail.com

Leksehjelpen er gratis. Tilbudet er åpent for alle skoleelever i 5. – 10. klasse i Bergen.

 

 

SENIORKAFE 

Velkommen til seniorkafè på Bergen Internasjonale Kultursenter. Første samling blir torsdag 28. september 2017, fra kl. 18.00 - 20.00. Deretter blir det fast Seniorkafè den siste torsdagen i måneden fremover, på samme klokkeslett. (Fastsatte samlinger: 26. oktober, 30. november, 25. januar, 22. februar, 29. mars, 26. april og 31. mai. NB: det blir ikke samling i desember). 

Kafeen skal være en sosial møteplass for kvinner og menn (50 år +), og vi håper samlingene kan fungere som et viktig lavterkseltilbud som kan skape nye bekjentskap og gode samtaler. Det blir lett servering, mulighet for brettspill og andre spill, samt sosial samling. Tema for den første samlingen skal være: Å bli gammel i Norge. Utfordringer og viktigheten av nettverk. Det blir nytt tema for hver samling. 

Sted: Kong Oscarsgate 15, 2 .etg. 

Gratis, og åpent for alle.

 

 

SPRÅKKAFEEN

God nyhet. Nå har den populære språkkafeen som arrangeres på biblioteket her i Bergen sentrum og på biblioteket i Fana også startet opp på Landås. Onsdager fra kl. 10.00 - 11.30 på Landås bibliotek. Velkommen!

Good news! The popular language café at the library has now also started in Landås. Every wednesday from 10.00 - 11.30 at the Landås library. Welcome!

Link: www.bergenbibliotek.no

 

 

BUSINESS FACTORY

Er et spesial tilpasset program for ikke-norske som ønsker å etablere/har nylig etablert bedrift i Bergensregionen. Det er en fem moduls(heldagskurs) pakke, holdt både på norsk og på engelsk. Deltakerne lærer om forretningsidé, kulturforståelse, markedsføring, forretningsmodell, økonomi, nettverk, salg, etc.

 

SPRÅKKAFE

Lærer du norsk og ønsker å snakke norsk med andre? På språkkafeén snakker vi med hverandre over en kopp te eller kaffe. Gratis, krever ingen påmelding. 

Sted: Fana bibliotek. Tid: Tirsdager Kl. 13.00-14.30

Link: www.bergenbibliotek.no

 

 

INFORMASJON OM NAV PENSJONS BLOGG OM PENSJON

NAV Pensjon informerer om pensjon på mange ulike måter, blant annet via vår nettside NAV.no og gjennom telefontjenesten på telefon 55 55 33 34. Vi vil nå fremheve vår nyeste informasjonskanal: NAV Pensjons blogg om pensjon. På denne bloggen vil du hver uke finne artikler om pensjon. Nettadressen er deterdinpensjon.no Artiklene på bloggen tar for seg tema som gjelder ulike aldersgrupper og ulike livssituasjoner. Det er derfor ikke bare de som snart skal gå av med pensjon som vil ha interesse av bloggen.

Link: www.deterdinpensjon.no

 

 

VIL DU BIDRA I ARBEID FOR FLYKTNINGER?

Mange ønsker å bidra i nåværende flyktningsituasjon, og Bergen kommune ønsker alle gode initiativ velkommen. Det er opprettet et kontaktsenter for henvendelser knyttet til flyktninger.

Link: www.bergen.kommune.no

 

 

BERGEN LEGEVAKT 

4. november 2015 flytter Bergen legevakt inn i nye lokaler i Solheimsgaten 9 ved Danmarks plass. Det er viktig at alle innbyggere gjøres kjent med flyttingen, og Bergen kommune har derfor på sine nettsider lagt ut informasjon om dette på flere språk.

Link: www.bergen.kommune.no

 

 

HELSEHJELP TIL PAPIRLØSE

Er du papirløs, og har et helseproblem?

Vi kan hjelpe deg – uten at noen får vite om det.

Les mere her

 

 

PROMENADEN OVER DE 7 BROER

Bli med på tur!

Vi går sammen og snakker sammen hver mandag og torsdag kl 18.00, og hver tirsdag kl 12.00. Noen ganger er det dialogkafé med varm drikke etter turen. Vel møtt. Start: Møhlenpris idrettsplass v/Vitalitetssenteret.

Link: www.skdjerv.no

 

 

MIN FLUKT

I perioden 22.-29. oktober kommer NRK til å sette fokus på temaet flyktninger, gjennom historier om flukt på nett, radio, TV og sosiale media. Tanken er å gi mennesker med erfaringer fra flukt muligheten til selv å ta eierskap over sin egen historie og fortelle den slik de ønsker. Ved å bringe mange historier fram i lyset kan vi skape en kollektiv samtale om flukt, der mennesker som tidligere ikke har delt sine erfaringer får lyst til å fortelle. Målet er at emneknaggen «#minflukt» blir brukt både av dem som vil fortelle om egen eller familienes flukthistorie, de som har spørsmål  om flukt og hvordan det påvirker mennesker senere i livet, og de som ønsker å dele andres historier.
Del din historie på www.nrk.no/minflukt

 

 

RETT TIL VIDEREGÅENDE UTDANNING FOR FLYKTNINGER

Hvilke muligheter og utfordringer har voksne flyktninger som ønsker å ta utdanning i Norge? Intervju med seniorrådgiver Hilde Austad i Utdanningsdirektoratet. Filmen er produsert i anledning ti år med introduksjonsordningen: www.imdi.no

Se film her

 

 

LEVENDE INFOKANAL

I Det felles innvandrerråd i Hordland (DFIRH) gjør samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner at informasjonen flyter godt mellom innvandrere, fylke og kommune.

Les mere her

 

 

RETURNERE HJEM? /  RETURNING HOME?

Hent flyer her:

Norsk

Engelsk

Les mere her

 

 

HAR DU HYBEL TIL LEIE?

Vi vil gjerne komme i kontakt med samfunnsbevisste huseiere som ønsker seg en god leietaker. Hero kompetanse vil i samarbeid med Husbanken i 2014 og 2015 gjennomføre et prosjekt om innvandrere i leiemarkedet i Bergen. Formålet med dette arbeidet er å kartlegge grepene som sikrer gode og trygge leieforhold for både leietakere og utleiere. Arbeidet krever ingen innsats fra huseier ut over det å ha et normalt leieforhold til en av våre kompetente prosjektmedarbeidere. Disse er alle trygge betalere, og bidrar frivillig i dette prosjektet. «Inn i egen bolig» er et prosjekt som skal belyse hvordan innvandrere lykkes som leietakere i det private boligmarkedet. Prosjektgruppen består av 10 prosjektmedarbeidere, som alle er innvandrere som skal finne ny bolig, samt en prosjektledelse. 

For mer informasjon: Olav Aanestad, Prosjektleder, Hero kompetanse Bergen. Mob: 95 23 33 23 / Tlf: 55 30 80 16. Mail: olav.aanestad@hero.no

Hent pdf

Link: www.herokompetanse.no

 

 

ETABLERER LEGEVAKT FOR PAPIRLØSE

Over 50 frivillige leger, sykepleiere og annet helsepersonell i Bergen slår ring rundt pasienter uten lovlig opphold. Tilbudet «Helsehjelp til papirløse» skal sørge for at personer uten lovlig opphold får mulighet til helsehjelp på et tidlig stadium.

Link: www.bt.no

 

 

FORSKNING OM BARNEVERN OG FLYKTNINGER

Har du hatt kontakt med barnevernet? Ønsker du å fortelle om dine erfaringer? Da kan du være med i et forskningsprosjekt. Vi trenger å vite mer om hvordan familier med flyktningebakgrunn opplever kontakten med barnevernet i Norge. Derfor trenger vi å snakke med foreldre og ungdommer. Deltakere i prosjektet vil bli intervjuet 1-2 ganger. Forskeren som intervjuer har taushetsplikt, og opplysningene vil bli behandlet på en sikker måte. Mer informasjon finner du på Universitetet i Bergen sine nettsider: www.uib.no. Vil du delta, eller har du spørsmål og ønsker et informativt møte, ta kontakt med forsker og prosjektleder Marte Knag Fylkesnes på telefon, sms eller mail: Marte Knag Fylkesnes / Prosjektleder, stipendiat. Tel: 55 58 39 70 / Mob: 40 64 50 69. Mail: Marte.Fylkesnes@hemil.uib.no

Link: www.uib.no

 

 

FOSTERFORELDRE

Bufetat leter etter flerkulturelle familier som kan tenke seg å være fosterforeldre. I blant er det ønskelig å plassere barn med annen etnisk, religiøs, kulturell eller språklig bakgrunn i fosterhjem. De senere år har det særlig vært aktuelt for barn fra Afrika (Etiopia, Somalia) og Asia (Tyrkia, Burma, Pakistan, Vietnam). Bufetat ønsker derfor å komme i kontakt med familier der begge eller en av foreldrene har en annen etnisk, religiøs, kulturell eller språklig bakgrunn, og som vurderer å bli fosterhjem. Hvis du eller noen du kjenner kan være aktuelle som fosterforeldre, så vennligst gi oss navn og kontaktinformasjon, så kan vi videreformidle det til Bufetat.

 

Se link her for kravene: www.bufdir.no

 

 

CARITAS INFOSENTER I BERGEN ER NÅ ÅPNET

På det nyopprettede infosenteret i Bergen vil det gis informasjon og veiledning om en rekke forhold knyttet til norsk arbeidsmarked og arbeidsliv, boligsituasjonen i Norge, og andre temaer som er relevante for tilreisende  arbeidssøkende.

Senteret holder til i Robin Hood-huset i Magnus Barfotsgate 22. Tlf: 917 66 401.

Link: www.caritas.no

 

 

DFIRH FINNES NÅ PÅ FACEBOOK!

Lik oss på Facebook hvis du vil få jevnlige oppdateringer om hva vi driver med, hvilke saker som opptar oss, og om hva som skjer av aktiviteter i herlige Bergen.

Vi minner om at kontoret vårt er åpent for besøk mandager til fredager fra kl. 10.00 - 14.00.

Kom gjerne innom for en prat, del et initiativ eller en bekymring, eller bare kom å få en kopp kaffe. Vi har også PC og trådløst nett til låns.

 

 

LEVE MED HIV

Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 55 31 18 95

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo