VELKOMMEN TIL OSS I DFIRH


GRATIS LEKSEHJELP FOR 5. - 10. TRINN

Vi i Det Felles Innvandrerråd i Hordaland tilbyr gratis leksehjelp på Nygård skole i hele høstsemesteret 2018. 

Sted: Nina Griegs gate 2. 

Tidspunkt for leksehjelpen er hver lørdag fra kl. 11.00 – 14.00. 

For påmelding: (første gang send oss en mail med navn og alder til den som vil motta leksehjelp til): innvandrerradet@gmail.com.

 

Leksehjelpen er gratis. Det er mulig å få hjelp i alle fag. Tilbudet er åpent for alle skoleelever på 5. – 10. trinn i Bergen. (Gjelder også for voksne elever på disse trinnene.)

 

 

INFORMASJON OM NAV PENSJONS BLOGG OM PENSJON

NAV Pensjon informerer om pensjon på mange ulike måter, blant annet via vår nettside NAV.no og gjennom telefontjenesten på telefon 55 55 33 34. Vi vil nå fremheve vår nyeste informasjonskanal: NAV Pensjons blogg om pensjon. På denne bloggen vil du hver uke finne artikler om pensjon. Nettadressen er deterdinpensjon.no Artiklene på bloggen tar for seg tema som gjelder ulike aldersgrupper og ulike livssituasjoner. Det er derfor ikke bare de som snart skal gå av med pensjon som vil ha interesse av bloggen.

Link: www.deterdinpensjon.no

 


Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 46 93 18 10

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo